Kadernota Duurzaamheid

Inbreng Sebastian Kruis.

 De inbreng van voorzitter Sebastian Kruis tijdens het agendapunt "Kadernota Duurzaamheid" tijdens de commissie Leefomgeving:

Voorzitter,
de meeste dromen zijn bedrog. Maar dit is een nachtmerrie die uitkomt.
Vandaag bespreken we de kadernota duurzaamheid voor onze stad, met een wethouder van GroenLinks.
Voorzitter, om eerlijk te zijn tegen u: voor mij voelt het als schoonspringen in een glasbak.
Voor ons ligt een economie-verwoestend hippiehandboek.
Een gigantische kostenpost, op basis van demagogie, utopische vooruitzichten en apocalyptische doemscenario’s.
Eén van de insprekers liet al horen wat we in de samenleving op grotere schaal zien. Kinderen worden vergiftigd met angst over de toekomst.
Tijdens de klimaatstaking zagen we al hoeveel kinderen inmiddels zijn gerekruteerd door de groene horden, de klimaatfanatici die zichzelf hebben wijsgemaakt dat we als mens zeggenschap hebben over het klimaat en het weer.
CO2 is de nieuwe vijand. CO2 wordt uitgestoten door alles wat leeft. In de totale CO2-uitstoot heeft de mens een aandeel van 4%.
Deze 4% maakt nu blijkbaar het verschil tussen de ondergang van de aarde of een duurzame klimaatneutrale toekomst voor onze kinderen.
Een PVV-Kamerlid sprak ooit wijze woorden over de klimaathysterie en de paniek om CO2.
Hij stelde dat het logischer zou zijn om de kosten neer te leggen bij de, tussen aanhalingstekens, ‘grootverbruiker’.
Maar het is vrij lastig om een blauwe envelop te sturen aan de Noordzee of de Stille oceaan.
De realiteit is dat de gifgroene droom van de klimaatfanatici in dit college, onder de spirituele leiding van juffrouw Van Tongeren, de gewone Hagenaar gigantisch op kosten gaat jagen.
Want het blijft natuurlijk niet bij geitenwollen sokkengedoe over gescheiden afval inzamelen of plastic tasjes verbieden.
We moeten ook in Den Haag van het gas af, en snel.
Deze collegeperiode al is de ambitie om 25 tot 30.000 woningen van het gas af te halen in onze stad. De energietransitie.
Tegelijkertijd krijgen 10 kilometer oostwaarts van de Nederlandse grens Duitsers een bonus van 750 euro ontvangen om hun huizen juist op de gas aan te laten sluiten omdat deze 'schoonste fossiele brandstof die er bestaat een bijdrage levert aan een schonere wereld’(*), einde citaat. 

Voorzitter, de klimaatgekte is compleet doorgeslagen. De werkelijkheid is uit het oog verloren.
Laten we voorop stellen dat we met gas op dit moment veel beter af zijn dan met al veelal niet beproefde en onrendabele alternatieven, die kapitalen kosten.
En bovendien ook nog eens totaal ineffectief zijn om de CO2 uitstoot omlaag te brengen.
Wat het effect van de Haagse duurzaamheidsagenda zal zijn op de Co2-uitstoot kan het college niet eens vertellen blijkt uit de technische vragen, waarschijnlijk omdat het gewoon zo nihil is dat het onmeetbaar is.
Terwijl er tot 2030 wereldwijd nog 2500 kolencentrales bijkomen zitten hier in onze stad meneer Kaptheijns en juffrouw van Tongeren te rommelen in de marge, met ons geld. Haags belastinggeld. Van de gewone Hagenaar.
Zij worden in een groene dwangbuis gedwongen en betalen de rekening, zoals altijd.
Want zij kunnen geen dikke gesubsidieerde Tesla betalen en voor hen is er ook geen kwijtschelding van belastingen of gratis energiebespaarboxen en noem het allemaal maar op.  Zij moeten rood staan voor de groengekkies . 

Voorzitter, nergens op het stadhuis  is de kloof tussen de politiek en de gewone Hagenaar zo groot als op de werkkamer van deze GroenLinks-wethouder. 
Want u laat geen beter klimaat achter voor uw kinderen en kleinkinderen, maar u zadelt ze juist op met een torenhoge rekeningen.
De huidige Haagse energievoorziening kost 740 miljoen per jaar aan verbruik en onderhoud.
Dat wordt straks volgens de backcasting studie 930 miljoen euro.
De Haagse energievoorziening wordt dus véél duurder. En om die veel duurdere energievoorziening de bewerkstelligen wordt er de komende vier jaar, met de Eneco gelden erbij, zo’n 200 miljoen euro Haags belastinggeld uitgetrokken voor die transitie.
Plus alle kosten die mensen zelf nog moeten gaan maken, als hogere belastingen op energie en vliegen.

Voorzitter, we gaan dus honderden miljoenen euro’s belastinggeld uitgeven om onze energievoorziening duurder te maken.
In Den Haag wordt bezuinigd op welzijnswerk en de thuishulp.
Ik herhaal: we geen honderden miljoenen Haags belastinggeld uitgeven om de energievoorziening duurder te maken.
En, in Den Haag wordt bezuinigd op welzijnwerk en thuishulp.
Voorzitter, de PVV steunt maatregelen om Den Haag een schoner milieu te laten krijgen. Betere luchtkwaliteit, meer groen, aanpak hittepleinen, verminderen van plastic, goede waterafvoer en prachtige fluitende vogels in de bomen bij het ontwaken des ochtendgloren.
Voorziiter, ook ons Den Haag is groen. Maar nu voorstaan we de energietransitie.
Maar het stenen tijdperk is niet geëindigd door een verbod op het gebruik van stenen, maar door innovatie in samenhang met het verstrijken der tijd.
Het gebruik van fossiele brandstoffen belachelijk duur maken, huizen van het gas afhalen in ruil voor onrendabele oplossingen, gaat geen einde maken aan het fossiele tijdperk. Het maakt slechts een einde aan onze economische welvaart.
De sleutel voor vooruitgang, ook op het gebied van energie is innovatie en het beslechten van taboes.
De PVV is voorstander van kernenergie, maar ziet ook met interesse de ontwikkelingen op het gebied van thorium.
Voorzitter, mijn oproep is dan ook: faciliteer de innovatie en heb vertrouwen in de toekomst. In nieuwe technieken die wél rendabel zijn en waardoor onze energie schoner én goedkoper wordt. Volgens de Wereldbank nam de totale CO2 uitstoot per hoofd van de Nederlandse bevolking met 20% af tussen 1980 en 2014.Zonder klimaatakkoord. Zonder hysterie. Zonder een GroenLinks-wethouder duurzaamheid. Maar door innovatie.Dus mijn oproep aan iedereen hier is: durf eens kritisch te zijn en volg niet blindelings een klimaatkopgroep van militante fanatici met een Messias-complex die graag de wereld willen redden van een niet bestaand probleem en die CO2 tot een soort gif hebben bestempeld.Doe niet mee met dat politiek-correcte conformisme maar durf zelf eens na te denken. Laat vooral de markt haar werk doen en investeer niet in onrendabele oplossingen maar in de toekomst.En vergeet niet dat klimaatverandering van alle tijden is en dat wij ons als mensen al duizenden jaren aanpassen aan het klimaat en aan de zeespiegel. En dat doen we niet onverdienstelijk, zeker niet als Nederland.

Dus wees realistisch en doe eens heel gauw ‘ff lekkah rustaaaghhh!!!

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...