Haagse Wijk- en Woonzorg

Vragen over Turks sprekende zorgmedewerkers.

Wij hebben raadsvragen gesteld naar aanleiding van een vacature van Haagse Wijk- en Woonzorg waaruit blijkt dat Paulus Potter op zoek is naar een Turks sprekende medewerker groepsbegeleiding voor Turkse mannen. Ons raadslid Karen Gerbrands roept de wethouder namens de PVV op om Nederlands als voertaal voor zorg in Den Haag te bestempelen en dit duidelijk te maken aan alle Haagse zorginstellingen. Daarnaast wil zij dat er onmiddellijk een einde wordt gemaakt aan de werving van zorgmedewerkers op basis van beheersing van vreemde talen.

Karen Gerbrands: “Voor een groep Turkse mannen wordt een Turkse sprekende zorgmedewerker gezocht die ook nog eens aandacht moet besteden aan hun culturele en religieuze behoeften en wensen. Zijn we helemaal gek geworden met zijn allen? Dit is Nederland, geen Turkije! Hier spreken we Nederlands, ook in de zorg.”

  • Is het u bekend dat  Haagse Wijk- en Woonzorg op zoek is naar een Turks sprekende medewerker groepsbegeleiding voor Paulus Potter? (*)
  • Waarom wordt er een begeleidingsgroep opgestart specifiek voor Turkse mannen?
  • Wat wordt er precies bedoeld met “aandacht aan de culturele en religieuze behoeften en wensen van de bezoekers besteden” en waarom is dit volgens u een zorgtaak van de gemeente?
  • Bent u het met de PVV eens dat  Turken in Den Haag zich moeten aanpassen aan Nederland en dat het krijgen van Nederlandstalige zorg daarbij hoort? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u het met de PVV eens dat het splitsen van dagactiviteiten in groepen op basis van afkomst leidt tot segregatie in plaats van integratie? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u het met de PVV eens dat Haagse Wijk- en Woonzorg een verkeerd signaal afgeeft en de integratie van Turken tegenwerkt door Turks sprekende medewerkers te werven voor groepsbegeleiding van Turkse mannen? Zo nee, waarom niet?
  • Wat is het beleid van de gemeente inzake de taal die door zorgmedewerkers gesproken dient te worden op de werkvloer en tegen cliënten?
  • Kunt u inzichtelijk maken in hoeverre er gemeentebreed sprake is van de werving van anderstaligen in de zorg en de splitsing van (zorg)groepen op basis van afkomst?
  • Bent u bereid om Nederlands als voertaal voor zorg in Den Haag te bestempelen, dit duidelijk te maken aan alle Haagse zorginstellingen en onmiddellijk een einde te maken aan de werving van zorgmedewerkers op basis van beheersing van vreemde talen? Zo nee, waarom niet?

(*) http://www.werkenbijhwwzorg.nl/wbh-vacancy/medewerker-groepsbegeleiding.html?id=1006942

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...