Bed-bad-brood illegalen

Budget  fors overschreden.

Uit cijfers die de PVV heeft ontvangen van de bestuursadviseur van wethouder Bert van Alphen (Sociale zaken, Armoedebestrijding, Maatschappelijke opvang) blijkt dat het budget voor bed-bad-brood in 2018 met bijna 10% is overschreden. Er is in 2018 in totaal €457.280 uitgegeven aan 25 uitgeprocedeerde asielzoekers (€18.000 p.p.), terwijl er € 425.000 was begroot. De Haagse PVV is fel tegenstander van de bed-bad-brood voorziening en ziet het liefst nog dat de locatie in Den Haag onmiddellijk wordt gesloten. Als dat niet gebeurt dan moet er in ieder geval flink in de kosten worden gesneden, vindt raadslid Karen Gerbrands.

Raadslid Karen Gerbrands: “Wat ons betreft stoppen we onmiddellijk met bed-bad-brood in Den Haag. Ik vind het niet te verteren dat het college jaarlijks bijna een half miljoen euro uitgeeft aan illegalen waarvan zelfs een D66-rechter heeft gezegd dat ze ons land moeten verlaten. Het college geeft aan iedere uitgeprocedeerde asielzoeker €18.000 uit! Dat is toch niet normaal? Er zijn mensen die keihard moeten werken en dat niet eens netto verdienen. En dan is het astronomische budget voor de opvang ook nog eens fors overschreden terwijl alle Hagenezen deze maand een flinke verhoging van alle lokale lasten op de deurmat krijgen. Ik vind dat niet uit te leggen.”

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Karen Gerbrands de volgende vragen:

  • Waarom is het astronomische budget van € 425.000 voor bed-bad-brood voor 25 illegalen in 2018 met bijna 10% overschreden? (*)
  • Hoeveel personeelsleden zijn er in totaal bij de opvang betrokken?
  • Kunt u aangeven waarom er überhaupt beveiliging nodig is voor 25 uitgeprocedeerde asielzoekers en wat de kosten hiervan zijn geweest in 2018?
  • Kunt u aangeven waaruit de groepsbegeleiding precies bestaat en hoeveel dit kost?
  • Kunt u aangeven waar de begeleiding van het Leger des Heils uit bestaat en waarom het noodzakelijk is dat de gemeente hier jaarlijks €84.000 aan uitgeeft?
  • Deelt u onze mening dat het jaarlijks uitgeven van bijna een half miljoen euro aan 25 uitgeprocedeerde asielzoekers (netto €18.000 per persoon) een beetje teveel van het goede is? Zo nee, waarom niet?
  • Snapt u dat veel Hagenezen boos zijn dat er zoveel geld wordt uitgegeven aan uitgeprocedeerde asielzoekers terwijl zij zelf keihard werken en vaak niet eens €18.000 netto per jaar verdienen en dan ook nog eens van u een dikke belastingverhoging krijgen?
  • Welke mogelijkheden ziet u om te snijden in het budget voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers?
  • Bent u bereid om te stoppen met bed-bad-brood voor illegalen in Den Haag nu het Rijk een akkoord heeft bereikt met vijf andere gemeenten verspreid door het land en daar extra geld voor is uitgetrokken?

(*)

Van:  Bestuursadviseur Bert van Alphen
Datum: 16 januari 2019 om 14:21:28 CET
Aan: Karen Gerbrands
Onderwerp: kosten BBB

Kosten BBB 15 uurs opvang (van 18.00 tot 09.00 uur) voor gemiddeld 25 personen per nacht over 2018:

Personeel         229.210 (groepsbegeleiding, beveiliging en overhead)

Huisvesting       144.070 (Voeding, energiekosten, bewassing en inventaris)

Dienstverlening  84.000   (begeleiding Leger des Heils)

Totaal               457.280

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...