Woonvisie

Maatregelen woonagenda.

De Haagse bevolking groeit de komende jaren met bijna 6.000 inwoners per jaar vanwege de massa-immigratie. Een simpel rekensommetje leert ons dat komende 13 jaar er 100.000 allochtonen bijkomen in onze stad en er bijna 20.000 autochtonen verdwijnen. En al die migranten moeten ergens wonen. Vooral in gigantische woontorens bij station Holland Spoor, blijkbaar. Maar de fundamentele vraag die wij ons als stad moeten stellen, maar die niemand durft te stellen, is: voor wie bouwen wij eigenlijk en moeten we dat wel willen? Willen wij als stad al die migranten hier wel hebben? En dan vooral kansarmen in het lage segment. Terwijl we weten dat nu al twee derde van alle bijstandsuitkeringen naar allochtonen gaat. 

De helft van de nieuwe inwoners de afgelopen jaren was aangewezen op een sociale huurwoning. En bijna 20% van de huishoudens in een sociale huurwoning heeft een uitkering. Waarom gaan we dan in godsnaam nog meer goedkope segmentwoningen bouwen voor nog meer kansarme allochtonen, in een stad waar de problemen al zó groot zijn en waar al bijna 100.000 sociale huurwoningen hebben en bijna 30.000 mensen afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering? Ik kan daar echt met mijn verstand niet bij. We financieren daarmee onze eigen toekomstige armoede, en onze stad verpaupert. En ik lees dat het college concludeert dat er in Den Haag een flink aanbod aan betaalbare koopwoningen is. Maar er is bijna geen betaalbare koopwoning te krijgen. Dus hoe komt het college daarbij? Als we kijken naar de samenstelling van wie onze stad vooral verlaten, dan zijn dat vaak families met kinderen (30%) volgens de bevolkingsprognose. Waarom zetten we er niet op in dat juist deze mensen blijven en bouwen we voor hén niet veel meer betaalbare eengezinswoningen?

Den Haag groeit, nog harder dan we enkele jaren geleden voor mogelijk hielden. De woningmarkt staat sterk onder druk. En politiek is keuzes maken. De keuze die voor ligt is helder: die voor een welvarend Den Haag óf een Den Haag volgebouwd met allochtonentorens, waarvan de uitkeringsafhankelijkheid van de inwoners nog hoger is dan de wolkenkrabbers waar ze in wonen. En voor ons is die keuze helder. Wij kiezen voor een Haags Den Haag, een welvarende stad voor onze eigen inwoners in plaats van kansarme migranten. Ingrijpende maatregelen zijn daarom nodig.

De PVV stelt daarom het volgende pakket aan maatregelen voor:

  • Stop met het bouwen van sociale huurwoningen. Herzie prestatieafspraken en schrap de norm van 30% sociale woningbouw voor de hele stad. Want we hebben niet te weinig sociale huurwoningen in Den Haag, we hebben teveel kansarmen. En in plaats van een voorrangsverklaring voor statushouders en leraren, alleen nog voorrang voor Hagenezen op de sociale huurwoningmarkt. Zo zorgen we ervoor dat oorspronkelijke bewoners toegang houden tot een sociale huurwoning en niet de dupe worden.
  • Bouw meer eengezinswoningen in het middensegment zodat onze stad aantrekkelijk wordt voor werkende gezinnen die nu massaal wegtrekken.
  • Pas de Rotterdamwet veel breder toe dan alleen in Moerwijk zodat meer mensen mét werk zich vestigen in plaats van hordes werklozen.
  • Minder aantrekkelijk worden voor kansarmen. Dus stop met het pamperbeleid wat een aanzuigende werking heeft. Geen gratis iphones, geen gratis OV-kaarten, geen schoolspullenpas en allerlei andere zieligheidssubsidies. En stel paal en perk aan de Haagse zorgverzekering en de Ooievaarspas, en zorg voor veel strengere handhaving op het gebied van uitkeringsfraude.
  • Actief stimuleren van vrijwillig vertrek honderdduizenden kansarme allochtonen en statushouders die tienduizenden woningen in onze stad bezet houden. Bijvoorbeeld door te de-islamiseren. Als we stoppen met het faciliteren van de islam in onze stad, worden we onaantrekkelijker voor islamitische immigranten.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, tekst

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...