Toestroom expatkinderen

Geen extra geld taalles 

Nederlandse scholen verwachten de komende jaren een forse groei van het aantal kinderen van expats, blijkt uit een artikel van het dagblad Trouw*.

Karen Gerbrands vraagt zich af wat de gevolgen zijn voor de basisscholen in onze gemeente. Omdat het Rijk geen geld beschikbaar stelt voor taalonderwijs omdat het om kinderen van hoogopgeleide ouders gaat, vraagt de Haagse PVV de gemeente  hier ook geen extra geld aan te besteden.

 

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt Karen Gerbrands de volgende vragen:

  • Bent u bekend met het bericht ‘basisscholen worstelen met toestroom expatkinderen’? (*)
  • Kunt u een uitgebreid overzicht geven van het aantal leerlingen van kennismigranten op reguliere scholen en de verwachtte instroom de komende jaren?
  • Hoe staat het met de wachtlijsten van internationale scholen in de Haagse regio?
  • In hoeverre zijn deze wachtlijsten van invloed op de keus van expats voor het reguliere onderwijs en welke maatregelen neemt u om deze wachtlijsten te verkorten?
  • Hoeveel euro wordt er uitgegeven aan taalonderwijs voor expatkinderen door de gemeente Den Haag vanwege het feit dat het Rijk geen extra geld voor taalonderwijs beschikbaar stelt omdat het veelal kinderen van hoogopgeleide ouders betreft?
  • Bent u het met de PVV eens dat het leren van de taal voor migranten (en zeker voor hoogopgeleide kennismigranten) de verantwoordelijkheid is van de ouders? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u bereid om de komende jaren geen extra geld vrij te maken voor taalonderwijs voor kinderen van kennismigranten maar in plaats daarvan de ouders op hun eigen verantwoordelijkheid te wijzen?

 

*https://www.trouw.nl/samenleving/basisscholen-worstelen-met-toestroom-expatkinderen~a687e907/

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...