Geweld oudjaarsnacht

Schilderswijk en Transvaal.

De Haagse PVV heeft raadsvragen gesteld over de onrust tijdens de jaarwisseling in de Haagse Schilderswijk. Vooral het Kaapseplein en het Anna Blamanplein werden ontsierd door ernstige incidenten met geweld en vandalisme. Op het Anna Blamanplein bleek uit beelden dat politieagenten werden bekogeld met vuurwerk door ‘‘Allah Akbar’’ roepend moslimtuig. Raadslid Arnoud van Doorn sprak over een toename van het aantal incidenten door het weren van een aan de As-Soennahmoskee gelieerde ordedienst. Hierover wil de Haagse PVV duidelijkheid van de burgemeester. Daarnaast willen raadsleden Sebastian Kruis en Karen Gerbrands dat de politie in de toekomst met scherp mag schieten op tuig dat levensgevaarlijke vuurwerkbommen richting agenten gooit. Ook willen de PVV-raadsleden dat relschoppers die nog vrij rondlopen worden opgespoord door middel van grote beeldschermen in de binnenstad.

Raadslid Karen Gerbrands: “Sinds de jaarwisseling is het nieuws het alleen maar over de vonkrenregen op Scheveningen gegaan, maar niet over de regen van geweld en vuurwerkbommen die onze agenten over zich heen kregen in de Schilderswijk. Het is hoogtijd dat we hier paal en perk aan stellen. Wat ons betreft schiet de politie volgend jaar met scherp op tuig dat levensgevaarlijke vuurwerkbommen naar ze gooit.”

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Karen Gerbrands en Sebastian Kruis de volgende vragen aan de Burgemeester:

 • Hoeveel incidenten vonden plaats tijdens de jaarwisseling in de stad, kunt u deze categoriseren en allemaal inzichtelijk maken?
 • Wat is uw reactie op het feit dat de jaarwisseling erg onrustig is verlopen in de Schilderswijk en Transvaal door o.a. brandstichtingen, vernielingen, en rellen? Waarom heeft u zich hier niet eerder over uitgesproken?
 • Wat is uw reactie op het feit dat moslims agenten uitscholden en bekogelden met vuurwerk op het Anna Blamanplein terwijl zij allahu akbar krijsten? Waarom heeft u zich hier niet eerder over uitgesproken?
 • Wat is uw reactie op degenen die beweren dat de rellen in de Schilderswijk en Transvaal het gevolg zijn van het feit dat er geen islamitische ordetroepen vanuit de As Soennah-moskee zijn afgevaardigd als vrijwilligers?
 • De politieagenten die op het Anna Blamanplein werden bekogeld met vuurwerken stapten in hun voertuig en reden weg. Was dit conform de geweldsinstructie voor de oudjaarsnacht? Hoe zag  die instructie eruit en wanneer mochten agenten wel optreden tegen deze waanzin?
 • Deelt u de mening van de Haagse PVV dat onze politieagenten niet alleen gesteund moeten worden in woorden maar ook door instrumentarium te bieden waardoor zij voor zichzelf op kunnen komen en duidelijk wordt dat niet het tuig, maar onze politieagenten de baas zijn op straat?
 • Ziet u ook dat jaren pappen en nathouden niet heeft geleid tot afname van geweld tegen politie maar juist van een stijging en dat het tijd is voor een zero-tolerance aanpak?
 • Bent u bereid om in overleg met de driehoek deze geweldsinstructie voor politieagenten te bespreken zodat er in de toekomst met scherp kan worden geschoten op tuig dat levensgevaarlijke vuurwerkbommen op onze agenten gooit? Zo nee, waarom niet?
 • Hoeveel mensen zijn er opgepakt bij de rellen op het Kaapseplein en Anna Blamanplein en hoeveel relschoppers worden er nog gezocht?
 • Bent u bereid om beelden van de relschoppers die nog worden gezocht te tonen op grote beeldschermen in de binnenstad zodat zij snel kunnen worden herkend en opgepakt? Zo nee, waarom niet?
 • Kunt u iedere vraag afzonderlijk beantwoorden en uiterlijk voor de commissievergadering van 9 januari?

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...