Klachten voetbalkooi

Handen af van voetbalkooi Houtrustweg!

Uit berichten van omwonenden blijkt dat bewoners van de nieuwe koopappartementen van ZuidDuin bij de gemeente hun beklag hebben gedaan over de voetbalkooi aan de Houtrustweg. De lokale jeugd zou volgens hen voor geluidsoverlast zorgen. Wat ons betreft moeten de nieuwe bewoners echter niet zeuren en moet de voetbalkooi gewoon blijven staan waar hij staat. Wij hebben hierover raadsvragen gesteld aan het college.

Raadslid Sebastian Kruis: “Het zou volkomen belachelijk zijn als deze voetbalkooi wordt verplaatst omdat nieuwe bewoners in hun dure koopappartementen er last van hebben. Dit hadden ze van te voren kunnen weten en ze moeten daarom niet zo zeuren. De kooi staat er al jaren en is één van de weinige plekken waar de Duindorpse jeugd lekker kan voetballen. Wat ons betreft blijft hij staan waar hij staat. Als je boven een kroeg gaat wonen zeur je ook niet over geluidsoverlast. Hetzelfde principe geldt hier.”

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt Sebastian Kruis de volgende vragen:

  • Klopt het dat nieuwe bewoners van de koopwoningen van ZuidDuin bij de gemeente hebben geklaagd over geluidsoverlast vanwege de voetbalkooi aan de Houtrustweg die er al jaren staat?
  • Klopt het dat zij hebben voorgesteld om de voetbalkooi in de richting van de Zeezwaluwstraat te verplaatsen, precies voor de deur van Duindorpers die daar generaties wonen? Vindt u dit net als wij ook een belachelijk idee? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u het met de PVV eens dat de bewoners van ZuidDuin van te voren hadden kunnen weten dat een voetbalkooi voor de deur soms voor geluidsoverlast van de lokale jeugd kan zorgen en dat zij daarom niet zo moeten zeuren? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u bereid om de voetbalkooi gewoon op zijn plek te laten staan en de nieuwe bewoners mede te delen dat zij zich aan hun omgeving moeten aanpassen als zij ergens komen wonen en dat de omgeving zich niet aan hun wensen aanpast? Zo nee, waarom niet?

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...