Nepstraf politie Hoefkade

Raadsvragen. 

 Wij hebben raadsvragen gesteld aan het college naar aanleiding van een bericht dat door de Politie Hoefkade op Instagram is geplaatst.

 In het bericht is een foto te zien van een jongen die is aangehouden voor het rijden zonder rijbewijs. In plaats van een geldboete of een gang naar de rechter hebben de agenten zelf een straf bedacht: het wassen van politieauto’s. In het bijschrift van de foto valt te lezen: “Discretionaire bevoegdheid! We delen vaak bekeuringen uit of houden vaak mensen aan. Echter besloten we deze 'bekeuring maagd' een vervangende straf te geven. Deze jongen werd aangetroffen terwijl hij reed zonder rijbewijs. Zijn vader was not amused en die ging helemaal akkoord met deze "taakstraf". Wij hebben in ieder geval weer blinkend schone auto's”.

De actie van de Politie Hoefkade is bij ons in het verkeerde keelgat geschoten, omdat iemand die zonder rijbewijs aan het verkeer deelneemt andere verkeersdeelnemers ernstig in gevaar brengt en bij  een ongeluk niet is verzekerd. Wij vinden dat de door de agenten zelf verzonnen nepstraf niet in verhouding staat tot de ernstige overtreding. Onze raadsleden Sebastian Kruis en Karen Gebrands willen dat burgemeester Pauline Krikke de Politie Hoefkade op hun verantwoordelijkheid wijst om dit soort taferelen in de toekomst te voorkomen. Ook willen zij dat de burgemeester in overleg met de driehoek ervoor zorgt dat de jongen in kwestie alsnog een passende juridische straf krijgt.

Sebastian Kruis: “Juist in de Schilderswijk is men gebaat bij law and order. De politie wordt er al totaal niet serieus genomen en met het uitdelen van dit soort nepstraffen voor ernstige overtredingen ondermijnen zij hun eigen gezag. De politie is er om de wet te handhaven, óók als het allochtonen betreft. Als Nederlanders 2 kilometer te hard rijden krijgen zij wél een bekeuring in de bus. ”

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen Karen Gerbrands en Sebastian Kruis de volgende vragen:

  1. Hoe beoordeelt u het bericht op Instagram van de Politie Hoefkade waarin zij trots schrijven dat zij iemand die zonder rijbewijs reed een ‘vervangende straf’ hebben gegeven in de vorm van de politieauto’s wassen? (*)
  1. Is het u bekend dat het rijden zonder rijbewijs een ernstige overtreding is waar bij recidive zelfs een gevangenisstraf kan worden opgelegd omdat  iemand die zonder rijbewijs aan het verkeer deelneemt andere verkeersdeelnemers ernstig in gevaar brengt en bij  een ongeluk niet is verzekerd?
  1. Bent u het met de PVV eens dat deze door de politie uitgedeelde nepstraf compleet ridicuul is en geenszins in verhouding staat tot de ernstige overtreding? Zo nee, waarom niet?
  1. Deelt u onze mening dat het uitdelen van nepstraffen voor ernstige overtredingen het gezag van de politie en de rechtstaat ondermijnt? Zo nee, waarom niet?
  1. Bent u het met ons eens dat juist in de Schilderswijk men gebaat is bij law & order en dat de politie er is om de wet te handhaven en niet om allochtonen boven de wet te stellen? Zo nee, waarom niet?
  1. Bent u bereid om de Politie Hoefkade op hun verantwoordelijkheid te wijzen zodat dit soort taferelen in de toekomst niet meer voorkomen? Zo nee, waarom niet?
  1. Bent u bereid om in overleg met de driehoek ervoor te zorgen dat de jongen in kwestie alsnog een passende juridische straf krijgt net zoals dat bij Nederlanders ook zou gebeuren? Zo nee, waarom niet?

(*) https://www.instagram.com/p/BqnEWpoB3v5/

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...