Suikerfeest As Soennah-Moskee

De raadsfracties van PVV, Hart voor Den Haag en de Haagse VVD zijn bezorgd over de beelden die gisteren opdoken van de Suikerfeest viering aan de Fruitweg. Daarop zijn beelden te zien van duizenden moskeegangers die de openbare weg gebruiken voor  een gebed (*), voorts was op de beelden te zien dat Haagse politieagenten koffie uitdeelden aan moskeegangers.

 De As Soennahmoskee is een salafistische moskee, die vaak in opspraak is gekomen door haatzaaien. Het was hofleverancier van Syriegangers, de dader van de Bevrijdingsdagaanslag in 2018 kwam hier geregeld en er werd eerder meisjesbesnijdenis gepropageerd. Het is een instituut dat de Nederlandse samenleving en normen en waarden afwijst. Tot ontsteltenis van de raadsfracties bleek de Haagse politie aanwezig om koffie uit te delen. Daarom wordt de burgemeester ter verantwoording geroepen in een zogeheten rondvraag in de commissie Bestuur aanstaande woensdag.

1.)
Als 4.000 moskeegangers gebruik maken van de openbare ruimte voor gebed, is daar dan een vergunning voor nodig? Zo ja, is die afgegeven? Zo nee, op welke andere wijze hebben gemeente en politie hieraan meegewerkt?

2.)
Waarom was de politie aanwezig om koffie uit te delen? Wie heeft hiertoe besloten?
Gaat de politie vaker bij radicale religieuze instellingen langs en welk afwegingskader wordt hiervoor gebruikt?

3.)
Is de burgemeester het met ons eens dat de politie neutraliteit dient uit te stralen? Vindt hij deze actie passen bij dit neutrale karakter dat de politie zou moeten uitstralen?

4.)
De As Soennahmoskee staat zeer negatief bekend, mede door het aantal Syriegangers, dubieuze geldstromen, afwijzing gelijkheid man en vrouw, etc. Waarom koos de politie ervoor om juist bij deze moskee deze mate van appeasement te tonen?

5.)
Kan de burgemeester toezeggen dat de politie en gemeente nooit meer op deze manier meewerken aan festiviteiten rondom de salafistische As Soennahmoskee en dat de politie wordt ingezet om de openbare orde te handhaven en om geboefte in de kraag te vatten.

(*) Duizenden moslims vieren einde ramadan in Den Haag: ‘Fijne ramadan gehad’ | Den Haag | AD.nl

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...