Raadsvragen

Neem voorbeeld aan Almelo.

 

De PVV in de Haagse gemeenteraad wil dat het college aan de slag gaat met het toepassen van de Rotterdamwet in Den Haag. Mensen van elders die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering, overlast veroorzaken of crimineel gedrag vertonen, hoeven straks niet meer te rekenen op een sociale huurwoning in Almelo. Met deze maatregel wil het gemeentebestuur van Almelo de stad leefbaarder en veiliger maken, én op bijstand besparen. De PVV wil dat Den Haag dit voorbeeld volgt en PVV-fractievoorzitter Sebastian Kruis heeft daarom schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld.

 

  1. Is het college bekend met het artikel ‘Almelo wil werklozen en criminelen sociale huurwoning weigeren via ‘Rotterdamwet’'? (*)
  2. Wat is er uiteindelijk terecht gekomen van de plannen voor het toepassen van de Rotterdamwet in Den Haag uit het coalitieakkoord 2018-2022?
  3. Is het college het met ons eens dat onze stad niet gebaat is bij de vestiging van nog meer mensen die van elders komen en een woning zoeken in Den Haag, om vervolgens een bijstandsuitkering aan te vragen? Zo nee, waarom niet?
  4. Welke lessen trekt het college uit het feit dat het grote aanbod van goedkope huurwoningen in Almelo zorgt voor de toestroom van meer kansarmen?
  5. Is het college bereid om eindelijk eens wat te doen aan de grootstedelijke problematiek in onze stad door in samenwerking met de minister van Binnenlandse Zaken naar Almeloos voorbeeld de Rotterdamwet toe te passen in (delen van) Den Haag met als eis dat mensen die zich vestigen inkomen uit werk hebben en een VOG kunnen overleggen? Zo nee, waarom niet?

(*) https://www.tubantia.nl/almelo/almelo-wil-werklozen-en-criminelen-sociale-huurwoning-weigeren-via-rotterdamwet~a7fff045/

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...