Geen salafistische moskeescholen

Haagse PVV wil actie tegen salafistische moskeescholen.

De PVV in de Haagse gemeenteraad wil dat het college actie onderneemt tegen salafistische moskeescholen. Uit onderzoek van NRC en Nieuwsuur blijkt dat Den Haag tenminste vijf lesorganisaties kent met sterke salafistische invloed. Op dit soort moskeescholen leren kinderen zich af te keren van de Nederlandse samenleving. Ook krijgen zij te horen dat zij ‘ongelovigen’ niet als vrienden mogen hebben, dat zij nog beter iemand kunnen feliciteren met een moord dan met kerst en dat mensen met een ander geloof of levensovertuiging de doodstraf verdienen.

Wat raadslid Karen Gerbrands betreft is de maat nu echt vol. Ze heeft het onderwerp op de agenda gezet bij de commissie Samenleving van 12 september 2019 en roept de burgemeester en de wethouder onderwijs op het matje. Het PVV-raadslid wil dat het college salafistische haatpredikers in kaart gaat brengen en bij de minister van Justitie en Veiligheid gaat pleiten voor het opleggen van stadsbrede gebiedsverboden om redenen van nationale veiligheid. Eerder kreeg salafistische haatprediker Fawaz Jneid al zo’n gebiedsverbod opgelegd.

Raadslid Karen Gerbrands: “Salafisme is een bedreiging voor onze democratie. Kinderen indoctrineren met dit soort haat kan jihadisme en het plegen van terrorisme bevorderen. Dat verzin ik niet, dat zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Het college moet daarom alles uit de kast trekken om ervoor te zorgen dat jihadistenhoofdstad Den Haag niet nog verder afglijdt richting Mekka.”

Karen heeft de volgende rondvraag voor de vergadering van de commissie Samenleving van 12 september 2019. De wethouder onderwijs en de burgemeester zijn uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

  1. Wat is de visie van het college op het onderzoek van NRC en Nieuwsuur?
  2. Welke Haagse salafistische lesorganisaties zijn er bekend bij het college en is de inhoud van deze lessen ook bekend?
  3. Hoeveel kinderen worden bij deze salafistische lesorganisaties gebrainwasht?
  4. Bent u het met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding eens dat salafisme een bedreiging vormt voor onze democratie omdat het met zoveel veel haat en onverdraagzaamheid jegens andersdenkenden en andersgelovigen gepaard gaat dat jihadistische radicalisering op de loer ligt?
  5. Bent u het met de PVV eens dat salafistische lesorganisaties een gevaar vormen voor de samenleving en het college alles uit de kast moet trekken om ervoor te zorgen dat niet nog meer Haagse moslims radicaliseren in de jihadistenhoofdstad van Nederland?
  6. Wat heeft het college de afgelopen tijd concreet voor actie ondernomen om te voorkomen dat salafisten via dit soort lesorganisaties Haagse kinderen indoctrineren?
  7. Wat is het college van plan om de komende tijd concreet voor actie te ondernemen om deze salafistische lesorganisaties te dwarsbomen?
  8. Zijn de predikers die deze salafistische lessen geven bekend bij het college? Zo niet, bent u bereid om in kaart te brengen wie dit zijn?
  9. Bent u bereid om in gesprek te gaan met de minister van Justitie en Veiligheid om te pleiten voor het opleggen van stadsbrede gebiedsverboden voor deze salafistische haatpredikers om redenen van nationale veiligheid?
  10. Bent u bereid om in gesprek met de driehoek de hoofdofficier van justitie erop te wijzen dat ook hij een verantwoordelijkheid heeft richting de Haagse jeugd en daarom strafrechtelijk onderzoek zou moeten doen naar haatpredikers die onze jeugd vergiftigen met salafistisch gedachtengoed?

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...