Het zomerreces is voorbij

Onze raadsleden zijn weer volop voor u aan de slag.

1.Het oplossingspercentage van delicten in Den Haag is een schamele 29%. Raadslid Sebastian Kruis pleitte er 4 september daarom bij de Haagse korpschef voor om agenten gewoon hun werk te laten doen: aanpakken van criminaliteit i.p.v. “verbinden” door middel van bijvoorbeeld iftars en culturele wasstraten waarbij agenten 2 weken lang worden ondergedompeld in allerlei linkse multiculti onzin. 

2. Donderdag 5 september pleitte Karen Gerbrands voor een veel strengere aanpak van bijstandsfraude. Er was ons immers een intensiveringsslag beloofd in het coalitieakkoord. Maar er is geen intensievere aanpak van uitkeringsfraude. Er worden sinds aantreding van het nieuwe college minder fraudegevallen afgehandeld, minder boetes uitgedeeld, uitkeringen worden amper gekort bij fraude, enz. Het lijkt eerder op een afbouw van de huidige aanpak.

Genoeg werk aan de winkel dus, ook komende tijd!

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...