Welzijn Scheveningen

PVV-voorstel redding welzijnscentrum Het Trefpunt.

De Haagse PVV is deze week op bezoek geweest bij Trefpunt Stichting Welzijn Scheveningen. De geplande bezuinigingen zullen uiteindelijk voor veel ouderen in heel Scheveningen consequenties hebben. Van de 66 medewerkers moeten er 23 vertrekken. Dit heeft desastreuze gevolgen voor activiteiten, diensten en de sociale kaart in de wijken. Vooral de teams Maatschappelijk Werk en Ouderenwerk worden hard geraakt. Van de 19 werknemers in deze 2 teams staan nu 13 leden in het reorganisatieplan. Het begrip Ouderenadviseur zal bijna verdwijnen en de wachtlijsten van het maatschappelijk werk zullen langer worden. Daarnaast hebben deze teams nauwe samenwerkingsverbanden met diverse partijen die werkzaam zijn in de wijk op het gebied van zorg, welzijn en psychiatrische hulp. Het is een geoliede machine waar professionals via korte lijntjes elkaar weten te vinden. Met het wegvallen van deze samenwerkingsverbanden staan honderden ouderen straks in de kou.

Naar aanleiding van het gesprek met medewerkers en ouderen van Het Trefpunt lanceert de Haagse PVV een voorstel om de bezuinigingen op  het welzijnscentrum te compenseren. Uit technische vragen is namelijk gebleken dat de gemeente een exorbitant bedrag uitgeeft aan bed-bad-brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Voor 25 illegalen wordt jaarlijks €425.000 uitgetrokken (€ 17.000 per uitgeprocedeerde asielzoeker). De PVV wil het liefst dat de gemeente helemaal stopt met illegalenopvang, maar ziet ook dat hier op dit moment geen meerderheid voor is omdat Groep De Mos en de VVD voor zijn. Daarom zal PVV-fractievoorzitter en zorgprofessional Karen Gerbrands bij de behandeling van de begroting Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid in de Commissie Samenleving van 18 oktober 2018 voorstellen om de illegalenopvang in ieder geval een stuk goedkoper te maken en de tonnen die hiermee bespaard worden rechtstreeks over te maken naar Trefpunt Stichting Welzijn Scheveningen.

Fractievoorzitter Karen Gerbrands: “Het is toch niet uit te leggen dat er jaarlijks bijna een half miljoen naar 25 uitgeprocedeerde asielzoekers gaat?  Dat is €17.000 per uitgeprocedeerde asielzoeker per jaar!  Voor mensen die geen recht hebben op asiel en waarvan zelfs een D66-rechter heeft gezegd dat ze moeten vertrekken. Met dat geld kunnen honderden Nederlandse ouderen geholpen worden op Scheveningen door de bezuinigingen op Het Trefpunt te compenseren. Het liefst willen wij helemaal stoppen met illegalenopvang maar ik zie zelf ook dat daar geen meerderheid voor is omdat Groep De Mos en VVD voor zijn. Daarom zal ik bij de begrotingsbehandeling een voorstel indienen om in ieder geval een paar ton te bezuinigen op de illegalenopvang en dat geld rechtstreeks over te maken naar Het Trefpunt om de bezuinigingen te compenseren voor onze Nederlandse ouderen.”

Foto’s : Fractievertegenwoordiger Henk Bres namens de Haagse PVV in gesprek met de ouderen en medewerkers van Het Trefpunt in Duindorp.

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, staande mensen, lucht en buiten

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon

 

 

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...