Raadsvragen Rattenoverlast

N.a.v. gesprek met wijkbewoners.

 

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt de Haagse PVV de volgende vragen. Deze raadsvragen zijn opgesteld en ingediend namens fractievertegenwoordiger Henk Bres.

 • Waarom hebben wijkbewoners geen uitnodiging gekregen voor het gesprek tussen de gemeente, de GGD en woningcorporaties over de rattenoverlast? Bent u bereid hen een gespreksverslag te sturen en in het vervolg wél uit te nodigen voor dergelijke gesprekken?
 • Is het u bekend dat sommige ouderen van het woonzorgcentrum Moerwijk niet eens meer buiten in de tuin durven te zitten vanwege de vele ratten die er rondlopen?
 • Is het u bekend dat wijkbewoners stoppen met initiatieven, bijvoorbeeld het buurtkamperen voor kinderen die niet op vakantie kunnen, omdat het in de gemeenschappelijke tuinen krioelt van de ratten?
 • Is het u bekend dat de ratten s ‘avonds ook over de speelplaats van het kinderdagverblijf 2Waterlelies lopen?
 • Bent u het met de Haagse PVV eens dat de ernstige rattenoverlast een directe bedreiging vormt voor de volksgezondheid in Moerwijk e.o.? Zo ja, waarom wordt het zogenaamde “rattenoffensief” pas eind november gepresenteerd terwijl de gemeente al maanden op de hoogte is van de ernstige rattenoverlast?
 • Is het u bekend dat s ’avonds als zij hun winkels sluiten, islamitische ondernemers vaak busladingen vol brood en andere etensresten op straat of in de sloot dumpen?
 • Is het u bekend dat s ‘avonds na het eten, islamitische inwoners vaak etensresten vanaf hun balkons de gemeenschappelijke tuinen ingooien?
 • Is het u bekend dat er geregeld afval naast de orac’s wordt gedumpt?
 • Is het u bekend dat wijkbewoners zich in sommige gevallen genoodzaakt zien het heft in eigen hand te nemen omdat er onvoldoende wordt gehandhaafd op het illegaal dumpen van etensresten?
 • Bent u het met de Haagse PVV, wijkbewoners en rattenbestrijder Roessing van Iterson eens dat maatregelen als broodbakken volstrekt onvoldoende zijn?
 • Bent u het met de Haagse PVV eens dat voor de bovengenoemde grondoorzaken van de rattenoverlast handhaven juist dé oplossing is?
 • Bent u bereid om met onmiddellijke ingang een handhavingstaskforce rattenoverlast in te stellen met als hoofdtaak het  handhaven op illegale voedseldumpingen in Moerwijk e.o. en de benodigde handhavers hiervoor  uit het team van de parkeercontroleurs te halen? Zo nee, waarom niet?
 • Bent u bereid om flexibel cameratoezicht in te zetten tegen illegale voedseldumpingen om de rattenoverlast te bestrijden, gezien de ernstige bedreiging van de volksgezondheid die hier aan de orde is? Zo nee, waarom niet?

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...