Raadsvragen haatimam

Krikke gedraagt zich als jihadistenvriend

 Wij hebben raadsvragen gesteld naar aanleiding van het bericht dat België de zoon van de Haagse haatimam El Alami Amaouch uit wil zetten naar Nederland omwille van de staatsveiligheid. De tiener kwam eerder in opspraak omdat hij in een filmpje 's nachts door Verviers liep terwijl hij in het Arabisch opriep tot moord op christenen. ,,Oh Allah, vernietig de gehate christenen. Dood hen allen, spaar er niet een.” Zijn vader, haatprediker El Alami Amaouch, werd eerder al België uitgezet en verblijft sindsdien in Den Haag waar hij vanuit de Schilderswijk zijn boodschap van islamitische haat verspreidt. Voor ons is de maat vol. Wij willen geen passieve houding van burgemeester Krikke op het gebied van jihadisme, vragen haar te stoppen met zich te gedragen als een jihadistenvriend en in actie te komen. Fractievoorzitter Karen Gerbrands heeft de burgemeester gevraagd om ter bescherming van de nationale veiligheid met de minister van Justitie en Veiligheid in gesprek te gaan over het opleggen van een stadsbreed gebiedsverbod aan zowel El Alami Amaouch als zijn zoon.

Karen Gerbrands: “Mevrouw Krikke gedraagt zich steeds meer als een jihadistenvriend in plaats van als een burgermeester. Haatimams geeft ze alle ruimte, ze drinkt thee met salafisten, en de As Soennah moskee weigert ze aan te pakken. Het is tijd dat deze laffe burgemeester eindelijk eens stopt met wegkijken en in actie komt. Er is absoluut geen ruimte voor nog meer staatsgevaarlijke islamitische gekken in onze stad.”

 

 Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt Karen Gerbrands de volgende vragen:

 

1  Is het u bekend dat België de voornemens is om de zoon van haatimam El Alami Amaouch uit te zetten naar Nederland omwille van de staatsveiligheid? (*)

2  Hoe beoordeelt u het feit dat deze geradicaliseerde gek in het verleden 's nachts door Verviers liep terwijl hij in het Arabisch opriep tot moord op christenen? 

3  Woont haatimam El Alami Amaouch nog steeds in Den Haag en/of zijn er redenen om aan te nemen dat hij periodiek  in onze stad verblijft?

4  Bent u het met de PVV eens dat er voor zowel haatimam El Alami Amaouch als zijn zoon geen plek is in Den Haag omdat uw college het tegengaan van radicalisering en polarisatie als doestellingen heeft? Zo nee, waarom niet?

5  Bent u bereid om nu eindelijk eens te stoppen met u te gedragen als een jihadistenvriend en ter bescherming van de nationale veiligheid met de minister van Justitie en Veiligheid in gesprek te gaan over het opleggen van een stadsbreed gebiedsverbod aan zowel El Alami Amaouch als zijn zoon? Zo nee, waarom niet?

(*) https://www.ad.nl/binnenland/belgie-gaat-geradicaliseerde-zoon-van-haagse-haatimam-uitzetten~ac028722/

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...