Onderhandelingen in Leidse Universiteit.

PVV en Haagse VVD verbijsterd over onderhandelingen in de Leidse Universiteit.

 Op donderdag 16 mei werd de Leidse Universiteit bezet door activisten, een onrechtmatige bezetting, die zeker in het licht van de recente anarchie in Amsterdam onacceptabel is.

Op X doken beelden op van onderhandelingen in het universiteitsgebouw. Daarop zien we politieagenten aan tafel zitten met onherkenbare activisten. Over deze onacceptabele gang van zaken stellen de fracties van PVV en VVD vragen aan de burgemeester in de commissie Bestuur aankomende week.

1.) Is de burgemeester bekend met de Wet gedeeltelijk verbod gezicht bedekkende kleding (*)?

2.) Waarom wordt er gesproken met activisten die onherkenbaar zijn, wat in strijd is met de bovengenoemde Wet (**)

3.) Wie voerden deze gesprekken met de activisten? Waren hier universiteitsbestuurders bij? Wat was de rol van de politie en wisten de agenten met wie ze spraken? Zo ja, hebben de gemaskerde activisten zich gelegitimeerd? Zo nee, waarom is daar niet naar gevraagd?

4.) Heeft de politie een protocol met betrekking tot dit soort onderhandelingen en de voorwaarden om in gesprek te gaan, zoals herkenbaarheid van de gesprekspartners? Zo ja, is dit protocol nageleefd?

5.) Is de burgemeester bekend met het nieuwe protocol van de koepelorganisaties van universiteiten en hogescholen met richtlijnen voor betogers rondom protestacties? Was deze bezetting naar mening van de burgemeester in lijn met dit protocol? Was de onderhandeling naar mening van de burgemeester in lijn met dit protocol? Graag een toelichting, waarin ook wordt ingegaan op de contacten met de universiteit hierover.

6.) Deelt de burgemeester de mening van onze fracties dat de gegeven situatie, zoals te zien op de foto, onacceptabel en onveilig is en strijdig is met de Wet?

7.)  Wat is er besproken met deze activisten en welke concessies zijn er gedaan?

8.) Snapt de burgemeester dat in tijden van toenemend antisemitisme dit beeld nog meer dan anders, zeer dreigend en onwenselijk is? Hoe kan de veiligheid van andere, maar in het bijzonder Joodse of Israelische studenten worden gewaarborgd, als er gemaskerde mensen in de universiteit aanwezig zijn en de politie dit legitimeert?

9.) Kan de burgemeester toezeggen dat dit nooit meer gaat gebeuren en de rechtsstaat wordt gerespecteerd?

(*)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...